Clasificarea terenurilor

Conform prevederilor legale terenurile de orice fel care apartin persoanelor fizice si juridice, indiferent in baza caror titluri sunt detinute se impart in mai multe categorii in conformitate cu prevederile legale.
Detinatorii de terenuri sunt acei titulari ai dreptului de proprietate, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridicem cei care au alte drepturi asupra terenului sau cei care conform legii civile au calitatea de posesori sau detinatori precari.


Terenuri cu destinatie agricola (TDA)


Din categoria terenurilor cu destinatie agricola fac parte: terenurile arabile, viile, liveziile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitile, terenurile cu vegetatie forestiera daca nu fac parte din amenajamente silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii agrozootehnice si de imbunatatiri funciare, amenajarile piscicole, drumurile telinologice si de depozitare.


Terenuri eu destinatie forestiera (TDF)


Terenurile cu destinatie forestiera sunt: productie ori administratie silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive- stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, revene, torenti, terenurile impadurite sau cele care deservesc nevoilor de cultura,


Terenurile aflate permanent sub ape (TDH)


Din aceasta categoric fac parte albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor naturale si artificiale la nivelul maxim de retentie, bratele si canalele din Delta Dunarii, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale si continue.

Terenurile din intravilan (TDI)

In aceasta categoric se include toate terenurile indiferent de categoria de folosinta, situate in perimetrul localitatilor urbane si rurale, ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului, conform legislatiei in vigoare.


Terenurile cu destinatie speciala (TDS)


Din categoria terenurilor cu destinatie speciala fac parte cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, aeriene si navale, cele pe care se afla obiective si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, terenurile cu exploatari miniere, petroliere, cele pentru nevoile de aparare a tarii, precum si rezervatiile si monumentele naturii, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.


Domeniul public poate avea interes national, caz in care exercitarea dreptului de proprietate asupra sa in regim de drept public apartine statului, sau in cazul celor de interes local in care proprietatea (de asemenea in regim public) apartine municipiilor, judetelor, oraselor sau comunelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *