Dispozitii tranzitorii in legea cadastrului si publicitatii imobiliare

Art. 58. - (1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de

transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data

intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu

exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice

mod prin efectul legii.

(2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre

birourile de carte funciara ale judecatoriilor in a caror raza de activitate se afla imobilele, in termen

de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) Executarea silita imobiliara va urma dispozitiile Codului de procedura civila si pentru actele de

executare incepute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificarile aduse prin Legea nr. 54 din anul

1912.

Art. 59. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept imobiliar, valabil, incheiat

anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori,

dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit

regimului juridic la data incheierii lui. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in

considerare, daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 60. - (1) In regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea

dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea

cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la

imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa

fie facute in aceste carti, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare,

privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea

in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la

imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate

imobiliara.

(3) In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o

carte funciara intocmita in baza Decretului-lege nr. 115/1938, pentru imobilul desprins se va

deschide o noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *