Planuri si harti cadastrale

Inainte de debutarea lucrarilor de cadastru general, OJCGC este obligat sa faca analiza si pregatirea intregii documentatii topografice si cadastrale existente pe unitatea administrativ teritoriala.

Criteriile de baza pentru analizarea continutului planurilor si hartilor cadastrale existente in vederea utilizarii lor la introducerea si intretinerea cadastrului general intr-un teritoriu administrativ sunt:

  • procentul de modificari ale continutului cadastral, raportat la continutul    general pe unitatea de suprafata (km);
  • calitatea suportului planurilor si hartilor;
  • lizibilitatea continutului grafic si textual, gradul de uzura si degradare a  acestora.

Procentul de modifcare a continutului este criteriul de baza fata de celelalte criterii mentionate mai sus. Modificarile se stabilesc prin confruntarea planurilor si hartiilor cadastrale c situatia din teren.

Concluziile rezultate in urma analizei se mentioneaza in caietul de sarcini referitor la lucrarile de introducere a cadastrului general. Rezultatele analizei facute asupra continutului hartilor cadastrale se pun la dispozitia executantului lucrarilor. Confruntarea la teren la planurilor a cadastrale sau topografice existente se face pe diferite zone din teritoriul administrativ, pentru eel putin 75% din suprafata acestuia.

In timpul operatiunilor de confruntare cu situatia din teren se verifica starea punctelor geodezice precum si existenta acestora in reteaua de referinta din extravilan si din intravilanele componente ale unitatii administrativ-teritoriale.

Pe copiile planurilor existente, alese pentru confruntare, se vor nota zonele cu modificarile constatate ,,din vedere" asupra bunurilor imobile, categoriilor de folosinta si detaliilor liniare si se vor estima in procente, in functie de suprafata afectata. Dupa determinarea procentului mediu de modificari in continutul planurilor si hartilor se va stabili solutia care trebuie adoptata pentru asigurarea bazei cartografice necesare la lucrarile de introducere si intretinere a cadastrului general: actualizarea planurilot si hartilor existente sau realizarea altor noi.

Executantul lucrarilor va avea la dispozitie pe o perioada determinata documentele cadastrale existente in zona de lucru, fie sub forma analogica (pe suport din hartie, material plastic, baza tare), fie sub forma digitala, daca exista plan digital. Aceste materiale se transforma daca este cazul in forma digitala prin digitizare sau scanare / vectorizare, cu respectarea anumitor parametri si intr-o structura a datelor mentionate in caietul de sarcini. Modificarile constatate in urma lucrarilor de actualizare se fac direct pe planul cadastral digital obtinut.

Planurile cadastrale noi se realizeaza in forma digitala si reprezinta baza de date topografice iar datele si informatiile referitoare la imobile si proprietari consituie baza de date text, intre cele doua baze de date existand legaturi specifice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *