Unitati teritoriale cadastrale

Terenurile intravilane si extravilane se impart la randul lor in mai multe unitati teritoriale cadastrale.

Sectorul cadastral este o diviziune cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare (cai de comunicatie, ape, diguri,etc.)care nu sufera modificari curente. Sectorul cadastral grupeaza mai multe bunuri imobile sau corpuri de propietate alipite. Denumirea de ,,sector cadastral" inlocuieste termenii ,,tarla" in extravilan si „ cvartal" in intravilan.

Imobilul reprezinta o parcela de teren cu sau fara constructii.

Corpul de proprietate este reprezentat de mai multe parcele lipite care apartin aceluiasi proprietar.

Parcela este suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ-teritoriala pe un amplasament bine stabilit, avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui propietar sau mai multor propietari, in indiviziune. Din punct de vedere economic o parcela poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscala este o portiune a parcelei avand aceeasi clasificare calitativa.

Entitatile de baza ale sistemului de evidenta a cadastrului generalsunt: parcela,     contructia si propietarul.

Constructia este o proprietate sau o parte a unei proprietati realizata cu o utilizare distincta pentru proprietar, si care apartine unei persoane sau mai multor persoane, ori unor persoane aflate in indiviziune. Poate fi o intreaga cladire sau parti dintr-o constructie cu una sau mai multe cai de acces. Fiecare cale de acces sau intrare are o adresa. Adresa este dentica cu cea a intrarii.

Proprietarul este persoana fizia sau juridica, titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

Detinatorii de terenuri sunt titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori detinatori precari.

Corpul de cladire reprezinta partea componenta a unei cladiri delimitata dupa urmatoarele criterii:

  • sistemul arhitectonic si contructiv determinat de fatade si materiale de constructie a peretilor exteriori;
  • intrarea separata in cladire;
  • independenta si regimul de inaltime diferit fata de alte cladiri alaturate.

Sistemul informational al cadastrului este o organizare de baze de date grafice si alfanumerice cu evidenta telinica, juridica si economica referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *