Ce inseamna studiile topografice?

Orice proiect de construcție are nevoie de profesioniști, care oferă servicii specializate, pentru a putea fi dezvoltat corect și în siguranță. Acest gen de servicii sunt și cele topografice, care au rolul de a analiza terenul și solul astfel încât construcția să aibă loc pe o bază sigură, care să nu provoace stricăciuni sau chiar dezastre după trecerea timpului.

Aceste servicii sunt oferite, în general, de firmele de cadastru și intabulare, care au în componența echipei lor specialiști topografi, care se ocupă cu realizarea studiilor topografice. Totuși, unii ingineri topografi aleg să lucreze în regim individual, fie ca persoană fizică autorizată, fie deschizându-și o firm.

CE SUNT STUDIILE TOPOGRAFICE?

La modul general, topografia este acea știință care vizează tehnica măsurătorilor, atât pentru determinarea poziției pe care o au unele elemente pe o suprafață, cât și reprezentarea grafică a unor suprafețe pentru realizarea unei hărți.

Astfel că studiile topografice sunt cele care prezintă realitatea din teren, care este măsurată în conformitate cu coordonatele naționale. Aceste studii sunt necesare pentru realizarea unor construcții, fiind solicitate fie de primărie sau de instituțiile care oferă avizul de construcție, fie de investitor.

Prin urmare, studiul topografic se realizează pentru redarea proiectelor tehnice în teren, conform planurilor realizate inițial. Totodată, cu ajutorul acestor studii poate fi stabilit și tipul de fundație necesar pentru o construcție, în funcție de terenul prospectat.

Altfel spus, aceste studii topografice sunt realizate pe baza unor măsurători ale unei suprafețe de teren și sunt necesare pentru a putea fi obținută autorizația de construcție, de demolare sau pentru încadrarea unei locații în planurile urbanistice.

PENTRU CE SUNT NECESARE STUDIILE TOPOGRAFICE?

Studiile topografice oferă informații relevante tuturor celor implicați în acest proiect, adică autorităților și beneficiarilor proiectului. Acestea au rolul de a permite includerea terenului, cu toate construcțiile care se află pe acesta, în cadastru.

Printre aceste informații se regăsesc și delimitarea parcelei de teren și diferențele de la nivelul acestuia, amplasarea și dimensiunea construcțiilor vecine, precum și forma și dimensiunea pe care o va avea viitoarea construcție, situarea rețelelor edilitare din zona respectivă.

Principalele situații pentru care sunt solicitate aceste studii topografice sunt:

  • pentru realizarea unui contract de închiriere;
  • în procesul de vânzare-cumpărare;
  • pentru realizarea branșamentului la utilități (apă, canalizare, gaze, electricitate);
  • pentru obținerea autorizației de construcție sau de demolare;
  • pentru transformarea unei parcele de teren din extravilan în intravilan;
  • completarea documentației necesare pentru alocarea unui număr poștal.

Ținând cont de specificul acestei activități, precum și de rolul important pe care aceste studii le au în obținerea tuturor aprobărilor sau serviciilor necesare unui cetățean, este important să fie contractate doar servicii oferite de profesioniști, care să cunoască foarte bine această meserie. În acest fel, oamenii au garanția că serviciile primite și documentele realizate – studiile topografice – sunt întocmite corect, respectând toate cerințele autorităților. Prin urmare, absolvirea unor studii de specialitate este esențială pentru cei care intenționează să profeseze în acest domeniu, precum și începerea activității chiar din timpul anilor de studiu, ca ucenic, pentru a putea prinde toate secretele necesare pentru a obține succesul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *